Hvordan sikre drømme- kandidaten?

Vet du hvilke ressurser du har behov for i virksomheten din? Vet du hva slags kompetanse, erfaring og personprofil som vil bidra til ønsket utvikling?

Fire mennesker i gruppediskusjon
Fire mennesker i gruppediskusjon
Skrevet av Jan Petter Narvesen

Vet du hvilke ressurser du har behov for i virksomheten din? Vet du hva slags kompetanse, erfaring og personprofil som vil bidra til ønsket utvikling? Dette er fundamentet i enhver rekrutteringsprosess. For å være trygg på at den nye ressursen er riktig, også på lang sikt, er det viktig at du vet hvor virksomheten står i dag, og hvor du ønsker at dere skal være noen år frem i tid. Like viktig er at du kan friste og tiltrekke de ønskede kandidatene til å begynne hos deg. Gjennom godt lederskap sikrer du medarbeiderne gode opplevelser, ønsket utvikling og forhåpentligvis lojalitet og trivsel over tid.

Etablere kandidatprofil og kravspesifikasjon

Når vi i Head4More iverksetter en rekrutteringsprosess starter vi alltid med en diskusjon rundt forretningen – nåsituasjonen – og hvor bedriften ønsker å bevege seg i fremtiden, strategien. Virksomhetsanalysen omfatter organisasjonen, markedssituasjonen (kunder, leverandører, produkter, konkurrenter, markedsandeler, distribusjon m.m.) og hvilke utfordringer, muligheter og mål virksomheten har fremover. Dette er avgjørende for å kunne definere hvilke ressurser, kompetanse og erfaring som vil være best egnet på kort og lang sikt. Ofte ender vi allerede på dette stadiet opp med en annen profil enn det som opprinnelig var tenkt.

Når vi skal etablere en kandidatprofil er det videre viktig at vi avstemmer ambisjonsnivået:
·  Har vi det som skal til for å tiltrekke de ønskede kandidatene?
·  Hvorfor skal de ønskede kandidatene begynne hos oss?
·   Hva må vi eventuelt endre og justere på?
·   Er vi en ledende aktør i vår bransje?
·   Har vi sterk økonomi, vekstambisjoner – inngir vi trygghet?
·   Har vi et kjent navn og regnes som en anerkjent merkevare?
·   Oppleves vi som et attraktivt sted for videre personlig utvikling?
·   Verdigrunnlaget vårt, er dette noe som etterleves?
·   Hvilke interne forutsetninger gir vi våre medarbeidere for å lykkes?
·   Har vi i dag medarbeidere som omtaler arbeidsmiljøet på en positiv måte?
·   Er vi konkurransedyktige med hensyn til betingelser generelt (lønn, pensjon, forsikringer,
fleksibilitet, andre fasiliteter)?

Det ovenstående er sentrale temaer som danner grunnlaget for en god og gjennomtenkt kandidatprofil. Dette føres videre inn i kravspesifikasjonen. Ved siden av at kravspesifikasjonen beskriver selskapet, mål, strategi og selve rollen, er dette dokumentet hvor vi spisser hvilke personlige egenskaper, kompetanse, utdannelse og erfaring som vil være avgjørende for å lykkes i rollen, og for at selskapet skal utvikles i riktig retning.

Attraktivitet

Når kravspesifikasjonen er klar, gjennomføres en målgruppeanalyse som danner grunnlaget for medieplanen. Hvilke medier vil benyttes for å nå de kandidatene vi ønsker? For å finne den beste kandidaten og skape interesse og entusiasme, er det viktig med gjennomtenkt annonseutforming, bilde- og videobruk, utforming av informative kandidatbriefer og grundig og systematisk researcharbeid. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å komme i gang.

Kontakt oss!

La oss hjelpe deg finne din neste ansatte/kollega. Kontakt oss i dag for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg å finne riktig person.