Våre samarbeidspartnere

Head4More har siden etableringen i 2011 hatt en tett dialog med både akademia og HR tech selskaper for å sikre kontinuerlig utvikling på fagområdet - og tilgang på det siste innen forskning og moderne teknologi. Les mer om våre samarbeidspartnere her:

Bilde av hender i arbeid/prosjektgruppen i diskusjon

Høyskolen i Kristiania – Akademisk Partner med Head4More
Head4More har inngått akademisk partnerskap med Høyskolen Kristiania, noe som innebærer at Head4More kan tilby høyskolens fagkompetanse til våre klienter. Gjennom tett samarbeid med Høyskolen Kristiania vil vi kunne skreddersy digitale eller analoge utdanningspakker som en integrert del av våre utviklingsprosesser. Utdanningspakkene kan bestå av enkeltfag som tas digitalt via høyskolens digitale plattformer, enkeltstående foredrag av professorer og amanuensiser ved Høyskolen eller fullverdige utdanninger som gir studiepoeng på Bachelor og Master-nivå.

MadeToGrow – Applikasjonsleverandør til Head4More
MadeToGrow har utviklet unike, analoge og digitale programmer, herunder appen MadeToGrow med over 50 delprogrammer, som hjelper både enkeltpersoner og virksomheter til å lykkes med å ta ut et langt større potensial. Leveransene har en helhetlig tilnærming, basert på omfattende erfaring og det nyeste innen forskning på ledelse, psykologi, nevrovitenskap, biologi og helse.MadeToGrow-appen tilbyr et rikt innhold av programmer fordelt under hovedtemaene motivasjon, mindset, mestring, mening, læring, selvfølelse, relasjoner og helse. Appen er også en unik brobygger mellom workshops/samlinger og coachinger og muliggjør individuell tilpasning til læring og utvikling.

Actee.com – gjør Head4Mores ledertrening mer fleksibel og underholdende
Head4More tror at ønsket om fleksibilitet fra den enkelte har blitt mer synlig de siste årene, noe som også vil påvirke fremtidens lederutvikling. Head4More møter våre kunder der de er til enhver tid, både mentalt og geografisk. Samarbeidet med en av Europas fremste leverandører av spill eller «gamification-verktøy», Actee.com, vil bidra til å gjøre Head4Mores leveranser mer relevante og mer effektive for flere. Actee.com har bygget sine digitale lederutviklingsverktøy på kjente prinsipper som Rick Mauer sin teori knyttet til motstand i endringsprosesser og John Kotter sine åtte steg for å lykkes med endring. Ved å bruke digitale spill som læringsplattform, kan Head4More gjennomføre digital undervisning hvor praktisk trening er i fokus. I tillegg vil lederne kunne velge å trene både sammen og alene på komplekse endringsprosesser hvor prøving og feiling skjer i et simulert miljø.

Recruitment Manager
Recruitment Manager er et moderne CRM og kandidathåndteringssystem spesielt utviklet for rekrutterings- og bemanningsbransjen. Head4More ønsker å være med å sette nye bransjestandarder, og anser Recruitment Manager som en sprennende og fremtidsrettet samarbeidspartner. Takket være Recruitment Manager er terskelen for å søke en stilling lav hos oss, og kandidater kan enkelt importere sin LinkedIn CV med et klikk.

WhyDentify
Whydentify er et ledende konsulentselskap innen arbeidsmarkedskommunikasjon. Head4More samarbeider tett med WhyDentiy om valg av annonseringskanaler for optimal kommunikasjon med kandidatmarkedet.

SHL
SHL Talent Measurement utfører omfattende vitenskapelige studier innen HR-feltet og har utviklet et bredt spekter av sertifiserte måleverktøy innenfor personlighet, evne og ferdigheter. Head4Mores konsulenter er sertifisert for å bruke SHL verktøy, og vi bruker deres DNV GL sertifiserte verktøy i deler av vår rådgivning for å kunne gjennomføre en rettferdig vurdering av kandidater og medarbeidere av høy kvalitet

FINN JOBB
FINN jobb er Norges største aktør innen jobbannonsering og CV-databaser, og et av de største nasjonale nettstedene målt i antall brukere pr. uke. Med et eget område for leder- og spesialiststillinger, er FINN en utmerket samarbeidspartner for Head4More. Head4More samarbeider nært med Finn Jobb i kommunikasjonen med kandidatmarkedet og vi benytter oss av Finns unike teknologi til annonseformidling og CV-basedrift.