Hvordan sikre riktige ressurser for fremtiden?

Det å være leder innbefatter mange ulike oppgaver og spørsmål og nettopp spørsmålet om laget du besitter har og fyller de krav og forventninger til å løse dagens og fremtidens oppgaver er muligens det største og viktigste av de alle.

Fire kollegaer i samtale rundt et bord
Samarbeid - Stockphoto
Skrevet av Leif Feiring

Det å være leder innbefatter mange ulike oppgaver og spørsmål og nettopp spørsmålet om laget du besitter har og fyller de krav og forventninger til å løse dagens og fremtidens oppgaver er muligens det største og viktigste av de alle. Er du leder med personalansvar må du stille spørsmålet «har jeg selv og mine ansatte den riktige kompetansen og de rette ressursene for å lykkes i fremtiden»

Kompetanse er bedriftens aller viktigste ressurs, kompetanse er summen av kunnskaper, ferdigheter, forståelse samt motivasjon og holdninger. Alle medarbeidere, også du som leder, trenger å utvikle deg. Bedriften bærer et stort ansvar for denne utviklingen, men også den enkelte arbeidstaker har sitt eget ansvar for dette. Alle fremoverrettede ledere må og er forpliktet til, med jevne mellomrom, å kartlegge hvilken kompetanse egne medarbeidere besitter. En slik gjennomgang kan innebære eller resultere i behov for en reorganisering, endringer i arbeidsoppgaver og strategier eller hvordan de enkelte oppgavene utføres, alternativt rekruttere inn ny kompetanse.

Alle suksessrike virksomheter følger utviklingen nøye i takt med selskapets egne strategier, utvikling i markedet, kunder som blir mer og mer krevende og kunnskapsrike, et mer krevende arbeidsliv og samfunn og ikke minst utfordrende og nye oppgaver.

Ikke minst setter stadig ny teknologi oss i stand til å oppdatere, løse og forstå ting vesentlig mer, med mindre, og vesentlig raskere. Rett kompetanse på riktig plass bidrar til glade og positive medarbeidere, større verdiskapning for bedriften og bidrar til utvikling av samfunnet.

Alternativet til kompetanseutvikling er tap av erfaring og at bedriften gradvis reduserer evnen til å opprettholde de viktigste medarbeiderne, ikke klarer å holde tritt med markedets ulike krav og forventninger og at selskapet på sikt taper terreng. Selskapet vil også være en taper i attraktivitet på rekrutteringsmarkedet.

Head4More kan bidra for deg, din organisasjon og dine medarbeidere med coaching, lederutvikling, prestasjonsforbedring, team- og organisasjonsutvikling samt fasilitering av fulle strategiprosesser.. I Head4More har vi konsulenter med tung erfaring innenfor dette segmentet og kan bidra til at nettopp du og din organisasjon, divisjon eller avdeling ikke starter veien til nedgang.

Er du usikker på hvor «skoen» trykker i din organisasjon eller hos deg selv – la oss sette oss ned og finne ut av dette sammen!

Kontakt oss!

La oss hjelpe deg finne din neste ansatte/kollega. Kontakt oss i dag for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg å finne riktig person.