Rekruttering » Hvorfor velge Head4More

Hvorfor velge Head4More

La oss hjelpe deg med å finne din neste kollega. Vi sikrer at rekrutteringsprosessen blir effektiv og lønnsom for deg og din virksomhet.

Fokus på to kollegaer rundt et bord - der hvor den ene smiler til kameraet

Mennesket - en ikke-kopierbar ressurs

Rekruttering av nøkkelpersoner har stor betydning for vekst og fremgang i virksomheten. Som den eneste ikke-kopierbare ressursen, blir hver ansatt en viktig investering. Vi er overbevist om at mennesket er den eneste dynamiske konkurransekraften i en virksomhet. Alle andre ressurser kan enten kopieres, lånes, leies eller kjøpes.

Mennesker skaper idéer, fatter beslutninger, vekker begeistring, utvikler produkter, finner løsninger, bygger relasjoner, skaffer nye kunder og vinner flere kontrakter. Som den eneste ikke-kopierbare ressursen i en virksomhet, blir hver ansatt en svært viktig bidragsyter inn i organisasjonen.

Sammen definerer vi alltid hvilke leveranser og effekter den nyansatte skal oppnå. Du vet hva som er behovet, mens våre rådgivere bistår med å definere og utfordre.

De riktige verktøyene

I Head4More gir vi oss aldri før vi er sikre på at kandidatgrunnlaget er konkurransedyktig. Vi finner kandidater gjennom systematisk og langvarig bearbeiding av nettverk og relasjoner. Vår Multichannel sourcing prosess omfatter alt fra direkte søk, CV-basesøk, søk i sosiale medier og annonsering i ulike medier.

Potensialvurderinger avdekker samsvar mellom virksomhetens behov og krav, og kandidatens evne til å levere. Konsulentene våre benytter anerkjent intervjumetodikk og testverktøy i samtalene med kandidatene.

Vi vet at raske og dedikerte rekrutteringsprosesser gir kandidatene en god opplevelse.  Det øker sannsynligheten for at vi signerer toppkandidaten - derfor tar vi tydelig styring i våre rekrutteringsprosesser for å sikre riktig person, på riktig sted - til riktig tid.

Effektive rekrutteringsprosesser for å sikre
riktig person, på riktig sted - til riktig tid.

Kontakt oss!

La oss hjelpe deg finne din neste ansatte/kollega. Kontakt oss i dag for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg å finne riktig person.

Som den eneste ikke-kopierbare ressursen i en virksomhet, blir hver ansatt en viktig investering.

Folk i bevegelse i moderne bygninger