Om Head4More

Head4More ble etablert i 2011, av Bjørn Brudevoll og Jan Petter Halvorsen. Siden har vi opparbeidet oss en solid kundeportefølje og posisjon i markedet.

Vi er et ledende konsulentmiljø i bransjen med kompetente og motiverte konsulenter. Head4More har vært i kontinuerlig vekst, og det er i dag tretten ansatte ved vårt kontor i Oslo.

Vi leverer konsulenttjenester innen lederutvikling og prestasjonsforbedring, organisasjons- og teamutvikling, rekruttering og utvelgelse, i tillegg til strategisk endring og forretningsutvikling.

Vår ambisjon er å levere den høyeste kvalitet på vår rådgivning gjennom konsulenter spesialisert innen ulike tjenesteområder, støttet av solide prosesser, anerkjente verktøy og tett samarbeid med deg og andre samarbeidspartnere.

Alle våre leveranser skal bidra til økt verdi for deg og din virksomhet gjennom utvikling av menneskelig kapasitet og kompetanse.

Fokus på Head4More signaturkopp

"Det er i virksomhetens nøkkelposisjoner at forskjellen mellom en middels og topp prestasjon er mest utslagsgivende"

Jan Petter Halvorsen

Profilbilde - Jan Petter Halvorsen
Mørk dressjakke mot lys bakgrunn