Kommersiell teknisk prosjektleder med lederambisjoner


Kommersiell teknisk prosjektleder med lederambisjoner

SIHH fungerer ofte som byggherrens representant og gjennomfører prosjekter i samarbeid med større sameier, borettslag, entreprenører, eiendomsforvaltere og eiendomsutviklere. Selskapet har en klar vekststrategi og skal styrke organisasjonen med en ambisiøs og kommersielt anlagt prosjektleder som skal øke selskapets fotavtrykk i markedet og være en sterk bidragsyter til den videre veksten internt.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar
  • Proaktivt promotere selskapet og selskapets tjenester i markedet
  • Teknisk prosjektledelse i større og mindre VVS/energi-prosjekter
  • Ansvar for å etablere og følge opp nye og etablerte kundeforhold
  • Aktivt deltagende i relevante fora for å styrke selskapets markedsposisjon
  • Bidragsyter til godt, utviklende og inspirerende arbeidsmiljø
  • Bidra til godt samarbeid med nordiske søsterselskap og til den norske delen av konsernet
Vi søker en dyktig senior prosjektleder med høyere utdanning innen VVS, energi, maskin, bygg eller tilsvarende - gjerne som sivilingeniør eller ingeniør. Du bør ha erfaring innen varme-/kjølesystemer, fortrinnsvis innen varmepumper, og du kan vise til solid erfaring fra tilsvarende roller. Erfaring som byggherrens representant, fagsjef, gruppe- eller avdelingsleder anses som en fordel. Kundene opplever deg som kunnskapsrik, tillitsskapende, drivende og løsningsorientert og dine kollegaer beskriver deg som en inspirator og en sterk bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.

Som senior prosjektleder i SIHH vil du komme inn i et selskap med sterke vekstambisjoner, som i løpet av kort tid vil gå inn i en spennende strukturell endring som ett av tre nordiske selskaper. Dette betyr tettere samarbeid og kompetanseutveksling på tvers av landegrensene innad i et solid konsern. Det er stor grad av frihet, korte beslutningsveier og gode muligheter for personlig utvikling. Hos oss vil du få muligheten til å jobbe i – og bygge opp – et kompetent team, og være sentral i selskapets videre vekst.

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Head4More ved Jan Petter Narvesen, tlf. 934 68 158, eller Kristine Skare, tlf. 977 25 167. Vis interesse for stillingen ved å registrere din CV under "søk" eller via annonsen på www.head4more.com så snart som mulig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Siv. Ing. Haga & Haugseth.

Om arbeidsgiver

Siv.ing. Haga og Haugseth AS (SIHH) ble etablert i 2013, og er et rådgivende ingeniørselskap med spesialkompetanse innen energiløsninger og alt som går på varme og varmtvann i bolig og næringsbygg. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på i overkant av 6 millioner kroner, og står i dag overfor spennende organisasjonsendringer og et stort vekstpotensial på tvers av de nordiske landegrensene. SIHH er et selvstendig selskap som er tilknyttet Rototec Group. Disse enhetene samarbeider derfor på enkelte prosjekter.

Gjennom vår spisskompetanse avdekker vi feil og mangler på tekniske anlegg og løser komplekse problemer som andre konsulentselskap og entreprenører ikke klarer å løse. Vi har solid erfaring med prosjektledelse, med stort fokus på grundige og gjennomtenkte tilbudsbeskrivelser. Vi tilbyr tjenester til både offentlig og privat sektor innen prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, feilsøking på varme og varmtvannssystemer, energisimuleringer, energimerking, enøkanalyser, utredninger og generell energirådgivning.Se alle ledige stillinger fra Head4More

Kontaktpersoner

Jan Petter Narvesen

Jan Petter Narvesen

Client Partner
Kristine Skare

Kristine Skare

Recruitment Consultant