Generalsekretær


Ledelse | Myndighetskontakt | Kommunikasjon

Ønsker du en sentral rolle, hvor du får være med å utvikle norsk helsevesen? Vi søker en troverdig, modig og nyskapende generalsekretær, med ansvar for å styrke og posisjonere Stoffskifteforbundet som en aktiv samfunnsaktør. Du får en utfordrende og engasjerende rolle som vil bety mye for mange. Hovedansvaret innebærer ledelse og daglig drift av administrasjonen, utstrakt myndighetskontakt, medlemsoppfølging og medlemsvekst.

Dine aller viktigste oppgaver som generalsekretær vil være å sikre økt bevissthet rundt stoffskiftesykdommer, bidra til optimal behandling og tilrettelegging for de om lag 240.000 norske pasientene som er berørt av sykdommen. Med deg på laget, får du fem dedikerte og dyktige fagpersoner i administrasjonen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Lede og utvikle forbundet, inkludert personalansvar
  • Daglig drift av administrasjonen, herunder økonomiansvar
  • Myndighetskontakt og synlighet
  • Markedsføring og merkevarebygging
  • Være stoffskifteforbundets ansikt utad, styrke omdømmet og sørge for økt forståelse for forbundets viktighet
  • Styrke Stoffskifteforbundets rolle og posisjon som aktiv samfunnsaktør
  • Sikre kontinuerlig endring i tråd med samfunnets og medlemmenes behov

Vi søker deg med høyere utdanning, relevant erfaring, og et brennende engasjement for det du har tro på. Vi verdsetter organisasjonserfaring og et bredt samfunnsperspektiv, noe som vil komme godt med i arbeidet vårt overfor forskning, helsevesen, politikk, forvaltning og myndighetsapparat. Som generalsekretær må du tørre å utfordre til debatt, samtidig som du er en lagspiller som er god til å etablere relasjoner og vinne gehør. Andre vil beskrive deg som strategisk, men samtidig operativ og utøvende. Vi er et team som deler på varierte oppgaver og utfordringer, og din evne til å prioritere, strukturere og inspirere vil komme godt med i lederrollen.

Vi tilbyr en spennende topplederrolle i en organisasjon som ønsker å gjøre en forskjell for en stor pasientgruppe. Som generalsekretær vil du få stor påvirkning på forbundets videre utvikling, og få muligheter for faglig og personlig påfyll. Videre har vi sentrumsnære lokaler, fleksibel arbeidstid, noe reisevirksomhet og gode forsikringsordninger.

Virker dette som en spennende mulighet for deg? Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Head4More ved Siril Skogbrott, tlf. 413 61 473 eller Bjørn Brudevoll, tlf 468 00 000. Vis interesse for stillingen ved å registrere din CV under "søk" eller via annonsen på www.head4more.com så snart som mulig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor arbeidsgiver.Om arbeidsgiver

Stoffskifteforbundet skaper en bedre hverdag for personer med en stoffskiftesykdom og deres nærmeste, og jobber for økt faktabasert kunnskap i samfunnet generelt og i helsevesenet spesielt, større synlighet i mediene og sterkere politisk innflytelse. I dag reflekterer ikke stoffskiftesykdommer den posisjonen som er naturlig med tanke på sykdommens omfang og alvorlighet. Målet er at om ti år har vi oppnådd full anerkjennelse av stoffskiftesykdommer hos politiske

beslutsningstakere, samfunnsdebatten, forskningssektoren og legemiddelindustrien. Organisasjonen har i dag ca. 8500 medlemmer og 30 lokallag. Les mer på stoffskifte.orgSe alle ledige stillinger fra Head4More

Kontaktpersoner

Siril Skogbrott

Siril Skogbrott

Researcher & Business Analyst
Bjørn Brudevoll

Bjørn Brudevoll

Managing Director