Er du engasjert i helsepolitikk og har erfaring med kommunikasjon og myndighetskontakt?


External Affairs Manager

Myndighetskontakt – Omdømmebygging - Fremtidsrettet medisin

Er du engasjert i helsepolitiske spørsmål og ønsker å bidra til at trengende pasienter får tilgang til rett medisin? Amgens målsetning er å benytte vitenskapens og bioteknologiens muligheter for å bidra til bedret helse for pasienter og økt bærekraft for samfunnet. Vi står overfor flere lanseringer av fremtidsrettet medisin og har ambisiøse vekstplaner.

Vi søker nå en utadvendt, målrettet og strukturert person med et sterkt helsefaglig engasjement, som ønsker å jobbe i grenselandet mellom medisin, myndigheter og pasient. Som vår nye External Affairs Manager vil du få overordnet ansvar for å utvikle og vedlikeholde kontakten med eksterne beslutningspåvirkere og beslutningstakere, som helsemyndigheter, helsepolitiske aktører, pasientforeninger og media. Du vil bidra til å posisjonere selskapet for videre vekst og utvikling gjennom å etablere gode møteplasser og arenaer for utveksling av relevant kunnskap og informasjon. Du blir en del av market access and policy teamet og rapporterer til Value Access & Policy Lead for Danmark og Norge.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

  • Utarbeide og implementere kommunikasjonsstrategier for Amgen Norge som støtter opp om Amgens ambisjoner for markedstilgang og refusjon i det norske markedet
  • Styrke Amgens omdømme som en ledende farmasøytisk aktør
  • Støtte vår Country Director og den norske ledelsen samt nøkkelpersoner i virksomheten
  • Holde organisasjonen orientert om relevante helsepolitiske diskusjoner, og bidra til Amgens deltagelse der det er relevant
  • Støtte den norske ledelsen og andre nøkkelpersoner i virksomheten med informasjon, analyser og utadrettet kommunikasjon
  • Tverrfaglig samarbeid internt på tvers av de ulike terapiområdene
  • Delta aktivt i våre internasjonale governmental affairs og kommunikasjonsnettverk

Vi søker deg med høyere relevant utdanning, som statsvitenskap, kommunikasjon, business, journalistikk, eller annet. Du har noen års erfaring med helserelatert kommunikasjon fra roller innen politikk, media eller PR & kommunikasjon - og har du kommunikasjonserfaring fra farmaindustrien er det et pluss. Andre opplever deg som en erfaren relasjonsbygger med gode forhandlingsferdigheter, og du kommuniserer flytende på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Amgen tilbyr en spennende og utadrettet stilling i et globalt ledende bioteknologiselskap med høye ambisjoner for fremtiden. Du blir en del av en organisasjon med sterkt fokus på samarbeid, kompetansedeling og kontinuerlig utvikling.Vårt mål er å være kloke, kraftfulle, rause og modige, og vi håper derfor at dette er verdier du kan identifisere deg med. I Norge er vi en sporty gjeng som trives med en uformell stil i et godt arbeidsmiljø. Hos oss får du konkurransedyktige betingelser og internasjonale karrieremuligheter. Bli med på laget og gjør en forskjell, for både deg selv og andre!

Amgen setter både mangfold og likestilling i fokus, og vi vil vurdere søknader fortløpende. Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Head4More ved Anne Skinnemoen, tlf. 986 30 813 eller Bjørn Brudevoll, tlf 468 00 000. Vis interesse for stillingen ved å registrere din CV under "søk" eller via annonsen på www.head4more.com så snart som mulig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Amgen.Om arbeidsgiver

Amgen er et av de ledende og største bioteknologiske legemiddelselskaper i verden. Virksomheten er basert på grunnleggende kjerneverdier og er dypt forankret i vitenskap og innovasjon for å utvikle og omdanne nye idéer og oppdagelser til livsforbedrende medisiner for pasienter med alvorlige sykdommer. Selskapet har en bred portefølje av markedsledende, originale, bioteknologiske legemidler innen terapiområdene onkologi, hematologi, nefrologi, osteoporose og kardiologi. Globalt har Amgen ca. 20.000 ansatte hvorav 20 er tilknyttet det norske kontoret lokalisert i Vika, Oslo. Se amgen.no for mer informasjon om oss.Se alle ledige stillinger fra Head4More

Kontaktpersoner

Anne Skinnemoen

Anne Skinnemoen

Client Partner
Bjørn Brudevoll

Bjørn Brudevoll

Managing Director