Er du en strategisk kommunikator som vil være med å reposisjonere en ambisiøs bransjeforening med et viktig samfunnsbidrag?


Vil du bidra til at revisorens viktige samfunnsbidrag settes på agendaen?

Vi i Revisorforeningen er ambisiøse på vegne av bransjen, og har identifisert viktige strategiske satsningsområder i tiden fremover. Som vår nye Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt vil du være en viktig bidragsyter for at vi skal nå våre mål.

Du vil få en utadrettet og relasjonsbyggende rolle, der du har tett kontakt med revisjonsselskaper, eksterne fagmiljøer og myndigheter. Samtidig vil du være en samarbeidspartner og rådgiver for administrerende direktør, fagavdelinger og markedsavdelingen for å sikre at foreningens kommunikasjon fremstår helhetlig og målrettet. Rollen inngår i foreningens ledergruppe. Som kommunikasjonsdirektør vil du få gleden av å lede et svært erfarent kommunikasjonsteam, som har ansvar for kommunikasjonsstrategi, strategi for politisk påvirkning, medieoppfølging, pressesaker, intern kommunikasjonsstøtte, digitale kanaler, utgivelse av tidsskrifter m.m.

Dine viktigste ansvarsområder vil være:
  • Etablere og implementere Revisorforeningens merkevare – og kommunikasjonsplattform
  • Være en pådriver for å bygge verdiskapende nettverk og allianser
  • Styrke samhandling i bransjen gjennom å etablere gode møteplasser og arenaer for kunnskapsdeling og diskusjon
  • Lede strategiske samarbeidsprosjekter med sentrale bransjeaktører
  • Følge samfunnsutviklingen og se relevante trender for revisjonsfaget
  • Pro-aktivt sette dagsorden i samfunnsdebatten på vegne av revisoryrket
  • Sikre målrettet og effektiv markedskommunikasjon av foreningens eget tilbud, som nyhetsbrev, kampanjer, kurs og videreutdanning
  • Kommunikasjonsfaglig rådgiver for foreningens øvrige ledere
  • Lede kommunikasjonsavdelingen med 3 medarbeidere
Vi ser etter deg med høyere utdannelse innen økonomi, kommunikasjon, samfunnsvitenskap eller tilsvarende. Du har erfaring som kommunikasjonsbyrå, kommunikasjonssjef, eller informasjonssjef, har god forretningsforståelse og er vant til å jobbe på strategisk nivå. Andre vil beskrive deg som en god relasjonsbygger, energisk, løsningsorientert og gjennomfører. Det er en fordel om du har interesse for revisorens viktige rolle i samfunnet, men det er ikke noe krav å ha kjennskap til bransjen.

Revisorforeningen er en kunnskapsvirksomhet der samfunnsengasjementet er stort. Stillingen er nyopprettet og vil få stor innflytelse på foreningens synlighet, profil og fotavtrykk i det offentlige rom. Faglig dyktige kolleger og samarbeidsorienterte medlemmer skaper god balanse mellom foreningens ambisjoner og muligheter i de neste 5 årene. Vi tilbyr en utfordrende lederrolle med gode muligheter for personlig vekst.

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Head4More ved Anne Skinnemoen, tlf. 986 30 813 eller Jan Petter Halvorsen, tlf. 952 99 077. Vis interesse for stillingen ved å registrere din CV under ”søk” eller via annonsen på www.head4more.com så snart som mulig.

Om arbeidsgiver

Den norske Revisorforening er en interesse- og kompetanseorganisasjon for statsautoriserte revisorer i Norge. Foreningen har også praksis- og studentmedlemmer. Vi har over 5000 individuelle medlemmer og 550 tilknyttede revisjonsforetak. Vi er 25 ansatte og holder til sentralt på Solli plass i Oslo.

Vårt samfunn er i stor grad bygget på tillit. Norges fremste konkurransefortrinn er tillitskulturen, og revisorene har en viktig rolle i å bevare og styrke denne tilliten og sikre en bærekraftig utvikling av velferdssamfunnet.

Foreningen arbeider for å sikre en relevant og fremtidsrettet revisjonsbransje. Våre strategiske fokusområder er; bransjens attraktivitet og omdømme, være en faglig garantist for bransjen og fremme revisors samfunnsbidrag for å sikre en bærekraft utvikling.

Som ett ledd i å være en faglig garantist driver vi blant annet omfattende kursvirksomhet, utgivelse av tidsskrifter og faglig informasjon til medlemmene.Se alle ledige stillinger fra Head4More

Kontaktpersoner

Anne Skinnemoen

Anne Skinnemoen

Senior Business Consultant
Jan Petter Halvorsen

Jan Petter Halvorsen

Client Partner