Endringsledelse – hvordan håndterer du motstand?

Som leder er en av dine viktigste oppgaver å implentere nødvendige endringer i organisasjonen, som nye arbeidsprosesser eller nye samarbeidsformer. Men hva gjør du når ikke alle medarbeidere er like positive til å være med på endringene?

00-crossed-arms-shutterstock_141621619-770
Skrevet av Anne Cecilie Skinnemoen

Det holder ikke å ha  ambisiøse mål og gode strategiske planer. De har ingen verdi hvis vi ikke får menneskene i organisasjonen med på gjennomføringen. Som leder vet du at det er smart å involvere de det gjelder, det styrker som regel motivasjonen. Du inviterer til dialog der medarbeidere kan komme med konstruktive forslag til justeringer. Men hva hvis det ikke fører fram? Hva hvis en eller flere av de involverte sitter tause og mutte med armene i kors? Eller du får høre kommentarer som “Dette kommer aldri til å fungere!”? Negative holdninger smitter lett, og kan påvirke motivasjonen til resten av teamet. Så hvordan kan du som leder påvirke medarbeidere til å omfavne endringer med entusiasme og engasjement? 

Her er tre små tips:

1. Ta en samtale med den det gjelder.  Men ikke om det du tror.
Det kan være fristende å begynne å argumentere for hvorfor du mener endringen er viktig, og hva du vil vedkommende skal gjøre annerledes. Det vil mest sannsynlig ikke fungere. Løft i stedet samtalen opp på et mer overordnet nivå, og forsøk å forstå hva som ligger bak motstanden. Her er det viktig at du utviser genuin nysgjerrighet. Du kan for eksempel si “Jeg la merke til at da jeg kom med forslag til endringer i arbeidsrutinene våre, så protesterte du, men du kom ikke med noen konstruktive forslag til hvordan vi kan gjøre det på en annen måte. Kan du hjelpe meg å forstå ditt synspunkt når det gjelder dette?”

2. Ikke anta at du vet årsaken
Ikke anta at du vet hvorfor vedkommende er negativ. Se på personen som en fornuftig oppegående person som vil det beste for både seg selv og for virksomheten. Vær nysgjerrig og still spørsmål for å avdekke hva som ligger bak motstanden. Skyldes det mangel på motivasjon fordi vedkommende ikke ser verdien av endringen, eller går det på noen måte utover hens personlige agenda? Kan det skyldes at vedkommende er redd for å ikke mestre den nye måten å jobbe på? Eller er det noe annet som føles ukomfortabelt? I vedkommendes hode er det helt sikkert en god grunn, det gjelder for deg som leder å finne ut hva som ligger bak. Start med å stille spørsmål om hva som er viktig for personen på et overordnet nivå. De fleste ønsker at virksomheten de er en del av skal lykkes, men ser av ulike grunner andre veier til målet. Når du etablerer en plattform der dere har felles mål og ambisjon, er det godt grunnlag for å diskutere utfordringer med konkrete tiltak.

3. Finn den rette motivasjonen
Det finnes motivasjon i alle. Men alle motiveres ikke av det samme som deg. Ekte motivasjon kommer innenfra, så du kan ikke ta ansvar for å skape motivasjon for andre. Jobben din som leder er å knytte den ønskede atferden til noe som den andre finner motiverende. Hva vil endringen føre til som vedkommende vil ha nytte eller glede av? Når hen får hjelp til å se dette, så kommer motivasjonen av seg selv. Vet du ikke hva som motiverer vedkommende, sier du? Da bør du starte med å bli bedre kjent med dine medarbeidere. Da vil du oppleve at det blir mye enklere å være leder.

Ønsker du hjelp til å bygge tettere relasjoner med dine medarbeidere og finne hva som driver deres indre motivasjon? Vi i Head4More hjelper ledere med å gjennomføre endringer som gir bedre resultater. Vil du vite mer om hvordan vi gjør det? Ta kontakt med en av våre konsulenter.

«I haven’t got the slightest idea how to change people, but I keep a long list of prospective candidates just in case I should ever figure it out.»

David Sedaris, amerikansk komiker

 

Kilde: cruciallearning.com

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.