Team og samspill

Tverrfaglig samarbeid blir stadig viktigere for å møte utfordringene i markedet.

Mennesker settes sammen i dynamiske team på tvers av kompetanse og personlighet, for å løse konkrete utfordringer. Hvordan sikrer vi at slike team blir effektive og høyt presterende?

Tre kollegaer i møte

 

 

Dette spørsmålet stilte også Google seg da de satte i gang sitt forskningsprosjekt Google Aristoteles. Det aller viktigste de fant ut, var at psykologisk trygghet i teamet var avgjørende for teamets prestasjon.

Tradisjonelt har vår tilhørighet vært i den funksjonelle avdelingen - et trygt miljø med kjente kolleger. Fremover vil det være i agile team at de største verdiene skapes. Flere vil oppleve å være en del av flere team samtidig, med ulike mennesker og kanskje også ulik teamkultur. Dette setter større krav til hver enkelt medarbeider. Samhandling med stadig nye mennesker krever solide ferdigheter i kommunikasjon. Videre er det en forutsetning at teamet har et tydelig felles mål, og at teammedlemmene er gjensidig avhengige av hverandre for å nå målet.

Vi bistår med å skape trygge, høyt presterende team, ofte i relasjon til virksomhetens strategiske ambisjoner eller operative utfordringer. Vi tror på dynamikken i teamet som en viktig arena for læring og utvikling, og målet er å utnytte potensialet som ligger i teammedlemmenes ulike kompetanse og personlighet. Felles workshops for teamet kombineres gjerne med individuell coaching, der hver enkelt kan jobbe med sin egen rolle på teamet. Selvrefleksjon, toleranse, selvinnsikt og ydmykhet er sentrale verdier for å lykkes med individuell atferdsendring.

Vi bruker ulike verktøy og metoder for å utvikle sterke, robuste team, der mennesker trives, presterer og utvikler seg. Ta kontakt med en av våre konsulenter for å høre mer om hvordan vi jobber.

Sosial intelligens og evnen til kommunikasjon og samarbeid med ulike mennesker blir en sentral ferdighet i fremtiden.

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.