Consulting » Organisasjons- og teamutvikling » Organisasjonsdesign

Organisasjonsdesign

Føler dine ansatte at de har for mye å gjøre, samtidig som dere ikke klarer å levere det kundene forventer? Krav til økt effektivitet krever en optimal organisering av ressurser.

Er din virksomhet organisert slik at dere får ut det store potensiale som ligger i samarbeid på tvers av virksomheten?

Mann i bevegelse med sine kollegaer i samtale bak

I en verden i kontinuerlig endring, er vinnerne de organisasjoner og virksomheter som klarer å tilpasse seg det skiftende landskapet. Restrukturering av arbeidsprosesser, ansvarsområder og prosjekter må skje kontinuerlig. Fleksibilitet og agilitet krever at beslutningsmyndigheten flyttes dit kompetansen ligger, og det er ikke nødvendigvis hos lederne.

Vi i Head4More hjelper deg gjerne med å redefinere roller, ansvar og leveransekrav for din virksomhets nøkkelposisjoner. Vi har lang erfaring med organisasjonsdesign og hvordan legge til rette for tverrfaglig samarbeid. Vi tar utgangspunkt i verdikjeden og din virksomhets forretningsmessige utfordringer, og sammen definerer vi hvilke effekter utviklingsprosessen skal ha. Vårt overordnede mål er å ruste din virksomhet best mulig for fremtiden ved å optimalisere menneskelige og strukturelle innsatsfaktorer, og sikre økt verdiskapning.

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.