Kulturutvikling

Alle organisasjoner har en intern kultur – uansett om man er den bevisst, eller ikke. Støtter kulturen opp om de mål og ambisjoner ledelsen har, eller opplever vi at «culture eats strategy for breakfast»?

Tre kollegaer i livlig samtale

En langsiktig plan for kulturutvikling er like viktig som en forretningsstrategi. Den interne kulturen kan være avgjørende for om vi når våre mål og resultater. Men hva er egentlig kultur, og hvordan lykkes vi med å utvikle en god intern kultur?

Kultur er summen av atferd, holdninger og samhandling i virksomheten. Et uttalt eller uuttalt «slik gjør vi det her». Det er ikke mulig å ikke ha en intern kultur – men det er fullt mulig å ikke ha et bevisst forhold til kulturen. Opplever du som leder at det er lett å implementere nye tiltak, eller blir gjennomføringen ofte motarbeidet i organisasjonen? De felles verdiene som er satt – lever de i organisasjonen, eller er det bare ord som står på nettsiden eller brukes i festtaler?

Ledelsen setter retning, men alle i organisasjonen bidrar til å skape kulturen. Kultur er medarbeiderskap. Endring i kultur skapes gjennom varig endring i atferd hos menneskene i organisasjonen. Når vi vet at det kan være krevende for oss mennesker å endre atferd, så forstår vi at kulturendring tar tid. Samtidig kan en sterk kultur raskt forme atferden til en ny medarbeider som kommer inn i organisasjonen.

Hvordan lykkes med kulturendring? Hvordan endre atferd, kommunikasjon og holdninger hos den enkelte? Head4More har gjennomført større kulturprosesser i flere i virksomheter. Spør oss gjerne om vårt «Year of-» konsept, som bygger kultur, samtidig som det styrker konkurransekraften til din virksomhet.

Alle virksomheter har en intern kultur
– uansett om man er den bevisst, eller ikke

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.