Consulting » Organisasjons- og teamutvikling

Organisasjons- og teamutvikling

Virksomheter må hele tiden utvikles for å tilpasse seg rammebetingelser og økosystemet den er en del av.  Hvordan er endringskapasiteten i din virksomhet?

Fokuset ligger på to kollegaer i en diskusjonssetting

I dagens forretningsverden kreves fleksibilitet og endringsevne. De langsiktige strategiene blir raskt utdaterte. Organisasjonskartene endres ettersom det settes nye krav til tverrfaglig samarbeid og dynamikk for å tilfredsstille krevende kunder og utfordre sterke konkurrenter.

Det kreves stadig mer av både ledere og medarbeidere - vi er nødt til å jobbe smartere og være mer effektive enn konkurrentene våre. Morgendagens vinnere blir de som har et bevisst forhold til hvordan organisasjonsstruktur, -kultur og ledelse spiller sammen for å lykkes med rask implementering av strategiske tiltak.

Våre organisasjonsutviklingsprosesser er skreddersydd, og tar alltid utgangspunkt i verdikjede og konkrete behov i din virksomhet. Vi jobber tett sammen med ledelsen, og da spesielt med HR-funksjonen, for å definere tydelige målsetninger for prosessen og sikre god avkastning på investeringen.

Du er velkommen til en uforpliktende prat med oss for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg å bygge de rette menneskelige ressursene for fremtiden!

Organisasjonsutvikling

Alle organisasjoner har en intern kultur – uansett om man er den bevisst eller ikke. Støtter kulturen vår opp om de mål og ambisjoner ledelsen har, eller opplever vi at «culture eats strategy for breakfast»?

 

Krav til økt effektivitet krever en optimal organisering av ressurser.  Er din virksomhet organisert slik at dere får ut det store potensiale som ligger i samarbeid på tvers av virksomheten?

 

Tverrfaglig samarbeid blir stadig viktigere for å møte utfordringene i markedet. Mennesker settes sammen i dynamiske team på tvers av kompetanse og personlighet, for å løse konkrete utfordringer . Hvordan sikrer vi at slike team blir effektive og høyt presterende?

"Det er i virksomhetens nøkkelposisjoner at forskjellen mellom en middels og topp prestasjon er mest utslagsgivende"

Jan Petter Halvorsen

Profilbilde - Jan Petter Halvorsen
Mørk dressjakke mot lys bakgrunn

Våre artikler:

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.