Ledergruppeutvikling

Er du en del av et lederteam som samarbeider aktivt og tverrfaglig, eller ser du potensiale for et mer effektivt samarbeid i ledergruppen?

Tre kollegaer rundt et bord deler en god latter og smil

Oppleves ledermøtene som verdifulle og målrettede? Noen kjennetegn på effektive team er: at alle bidrar i diskusjonene, samtidig som man lytter oppmerksomt til, og er nysgjerrige på, kollegers synspunkter. Friske meningsutvekslinger går på sak, uten å svekke de mellommenneskelige relasjonene. I sitt forskningsprosjekt fant Google ut at en forutsetning for dette, er en stor grad av psykologisk trygghet i teamet. 

Hvordan opplever du din ledergruppe - er dere trygge ledere som tør å utfordre hverandre, samtidig som dere er gode kolleger og samarbeider på andre områder? Eller er du en del av en gruppe ledere med ulike ansvarsområder som møtes med jevne mellomrom for å utveksle informasjon?

Head4More har lang erfaring med å fasilitere utviklingsprosesser i lederteam i små og store selskap på tvers av bransjer. Vi benytter ulike verktøy og metoder og skreddersyr prosessen til den enkelte ledergruppes spesifikke behov. Ta kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan støtte utviklingen i din ledergruppe!

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.