Teamledelse

Et effektivt team er et team med et tydelig mål, motiverte medarbeidere og høy grad av samhandling. Hvordan lykkes du med å utvikle et team som er selvgående, motivert og som leverer mer enn forventet?

kontorlandskap med kollegaer i aktivitet

Å levere resultater gjennom å få andre til å prestere, er noe av det viktigste og mest krevende en leder gjør. Overordnede mål og strategier må oversettes til egen funksjon eller team, på en måte som inspirerer og skaper eierskap hos medarbeidere. Leder har også ansvar for å legge til rette for at teamet opplever arbeidsglede og motivasjon. Motivasjon bygges gjennom en følelse av tilhørighet i teamet, mestringsfølelse og autonomi til å styre egen hverdag og ta egne beslutninger. 

Head4More trener teamledere i ferdigheter som er sentrale for å lede effektive team, som coachende ledelse, delegering av oppgaver, effektiv ledelse av fysiske og digitale møter og ikke minst hvordan skape psykologisk trygghet i teamet for å optimalisere samspill, kommunikasjon og nytenkning.

Er du selv teamleder, eller er du leder for teamledere? Ta kontakt med oss for å høre om hvordan vi sammen kan øke både produktivitet og trivsel i teamet!

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.