Consulting » Lederutvikling, selvledelse og coaching

Lederutvikling, selvledelse og coaching

Som leder har du mange hatter og flere arenaer du skal lykkes på. I tillegg til å være en fagperson innen ditt felt, skal du lede et team som skal prestere på høyt nivå, og kanskje også bidra i en ledergruppe som løser strategiske utfordringer og bygger intern kultur.

ledelse

 

Hvordan lykkes med å holde et høyt nivå på interne prestasjoner? En forutsetning er godt lederskap og gode ferdigheter i kommunikasjon og påvirkning - og ikke minst selvinnsikt om egen lederatferd. Våre individuelle lederutviklingsprogrammer bygger på denne overbevisningen.

Head4More bistår med skreddersydd utvikling for deg som leder, innen en eller flere av arenaene som du opererer på.

Lederen som fagspesialist

Definere og utvikle din rolle, oversette strategiske prioriteringer til eget ansvarsområde, balansere rollene som operativ fagperson og leder.

Lederen som teamleder

Motivere og utvikle dine medarbeidere gjennom å sette tydelige mål, gi spesifikke tilbakemeldinger og bedrive coachende ledelse.

Lederen som del av ledergruppen

Bli bevisst din rolle i lederteamet, bidra med dine styrker og utfylle de andre i lederteamet. Legge strategier, sikre optimale ressurser i organisasjonen og bygge kultur.

Et utviklingsprogram kan gjennomføres som en dynamisk gruppeprosess, som individuell ledercoaching én-til-én - eller aller helst en kombinasjon av begge deler. På den måten legges det til rette for varig atferdsendring over tid. Våre utviklingsprosesser tar alltid utgangspunkt i deres forretningsmessige behov, og vi blir på forhånd enige om hvilke effekter og verdibidrag utviklingsprosessen skal skape.

Ta kontakt med oss eller les mer om lederutvikling under.

Lederutvikling

Synes du det er krevende å lede medarbeidere som tenker og arbeider ulikt deg selv? Vil du vite mer om hvordan du som leder kan få medarbeidere som er motiverte, effektive og glade?

Et effektivt team er et team med et tydelig mål, motiverte medarbeidere og høy grad av samhandling. Hvordan lykkes du med å utvikle et team som er selvgående, motivert og som leverer mer enn forventet?

Er du en del av et lederteam som samarbeider aktivt og tverrfaglig, eller ser du potensiale for et mer effektivt samarbeid i ledergruppen? Opplever du ledermøtene som verdifulle og målrettede?

"En god leder er som en gjeter, han holder seg bak flokken og lar de kvikkeste gå først, hvorpå de andre følger etter. "

Nelson Mandela

Illustrasjon av Nelson Mandela i eldre alder

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.