Consulting » Strategisk endring og forretningsutvikling » Har dere identifisert de viktigste strategiske driverne?

Har dere identifisert de viktigste strategiske driverne?

Er dere opptatt av å gjøre tingene rett eller å gjøre de rette tingene? Gjennom å identifisere de viktigste strategiske driverne, sikrer vi at vi at det vi gjør i hverdagen faktisk bringer oss mot målet.

To kvinnelige kollegaer står sammen i trappen og ser direkte i kameraet

En strategiimplementering må starte med å identifisere de viktigste driverne. Strategiske drivere er de innsatsene som er aller viktigst for å nå målet vi har satt oss. De kan være utfordrende å finne når målet er ambisiøst og veien dit uoversiktlig. Head4More kan hjelpe dere med å dekomponere og forenkle komplekse organisatoriske prosesser, slik at vi sammen kommer frem til hva som vil være aller viktigst å lykkes med på veien mot målet.

De strategiske drivere kan være unike for deres virksomhet, men vil typisk bidra til å øke inntekter, redusere kostnader, forbedre markedsposisjon og omdømme og/eller bygge kultur internt. De vil som regel involvere hele eller store deler av organisasjonen, og er naturlige KPIer i en strategiutviklingsprosess.

Når de viktigste faktorene for å lykkes med strategien er kartlagt er det tid for å lage en konkret plan for implementering i organisasjonen. Head4More er gjerne en støtte og samarbeidspartner i hele prosessen. Ta kontakt med oss for en prat om deres strategiske utfordringer og hvordan vi kan løse de sammen.

 

Relevante artikler

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.