Consulting » Strategisk endring og forretningsutvikling » Hvordan implementere strategier?

Hvordan implementere strategier?

Å sette mål og utvikle en strategi for å nå det, er krevende men noe de fleste ledergrupper får til. En helt annen utfordring er å lykkes med å gjennomføre strategien. Hvordan skal vi klare å få hele organisasjonen med oss?

Bilde av hender i arbeid/prosjektgruppen i diskusjon

Når mål og ambisjoner er lagt, og de strategiske driverne identifisert, da kommer den virkelige utfordringen: en ny retning krever endret atferd av ledere og medarbeidere i organisasjonen. Har vi kompetansen som skal til? Forstår vi hva vi konkret må gjøre for å lykkes? Har vi kapasiteten og endringsevnen som skal til?

Entusiasme, Engasjement og Eierskap
Å gå fra strategi til operativ handling krever at strategien forstås og adapteres på alle nivå i organisasjonen. Spesielt viktig er det å få med formelle og uformelle ledere i organisasjonen. Nøkkelen ligger i å skape en indre motivasjon hos hver enkelt. 

I Head4More har vi erfaring med at de tre E´ene Entusiasme, Engasjement og Eierskap er sentrale faktorer for å lykkes med å få hele organisasjonen til å dra i samme retning. På den måten sikrer vi at strategiprosessen ikke bare blir “top-down”, men også “bottom-up”. 

Operativ aktivitetsplan
Samtidig må vi tydeliggjøre hva vi må gjøre annerledes i hverdagen for å bidra til de strategiske målene. Head4More hjelper dere gjerne med å oversette strategien til en operativ aktivitetsplan. Gjennom våre “Year of…”-konsepter har flere virksomheter lykkes med å skape strategisk endring på en måte som skaper både entusiasme, engasjement og eierskap internt. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte.

Strategi-modell-

Relevante artikler

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.