Consulting » Strategisk endring og forretningsutvikling » Innsikt og beslutningstøtte

Innsikt og beslutningstøtte

Hva sier egentlig dine viktigste kunder og samarbeidspartnere om din virksomhet? Er de strategiske samarbeidspartnere, eller bare kunder? Hvordan kan du fortsatt være relevant for dine kunder inn i fremtiden?

Bilde av to kollegaer, med fokus på den ene som ser utover rommet og holder jakken i høyre hånd

Vi hjelper din virksomhet med å skaffe relevant markedsinnsikt hos dine strategiske samarbeidspartnere, viktigste forretningskunder og potensielle kunder. Head4More går dypere til verks enn en “standard kundeundersøkelse”, noe som frembringer en dypere forståelse om hvordan markedet oppfatter din virksomhet, og hva som skal til for å være konkurransedyktig og posisjonere seg i bransjen for fremtiden.

Basert på denne innsikten utvikler vi i samarbeid en forretningsstrategi med mål og konkrete handlingsplaner for alle involverte avdelinger i organisasjonen. Vår Kundepersepsjonsanalyse gir en god forutsetning for at din virksomhet blir den foretrukne samarbeidspartneren for dine kunder, også for fremtiden. Vår Kundepersepsjonsanalyse er mer enn bare en kundeundersøkelse.

Vårt mål er å bidra med verdifull markedsinformasjon og utarbeide en konkret handlingsplan, for å styrke din posisjonen i markedet. Vi kombinerer vår kunnskap om endringsledelse, organisasjonsutvikling og kompetanseløft, med vår analyse fra Kundepersepsjonsundersøkelsen. Slik bidrar vi med verdiskapning for deg og din virksomhet.

Vil du vite hvordan dine kunder ser på deg og din virksomhet? - Det kan vi hjelpe deg med!

Relevante artikler

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.