Consulting » Strategisk endring og forretningsutvikling

Strategisk endring og forretningsutvikling

Har din virksomhet en god strategi og gjennomføringsplan for å møte fremtiden? Har dere kompetansen og ressursene som kreves? Med andre ord - er dere Fit4Future?

Silje Mikkalsen

Mål og ambisjoner er lette å beslutte. De drives gjerne frem av ambisiøse eiere og styrer, eller kanskje av det internasjonale morselskapet. Hvordan lykkes med en strategi som bidrar til at vi når de ambisiøse målene? Head4More hjelper både start-ups og store internasjonale selskaper med deres strategiarbeid. 

Forretningsstrategien sikrer at de innsatser som nedlegges hver dag bringer oss i retning av de målene som er satt. Samtidig skaper den trygghet for organisasjonen, ved å gi en tydelig retning for daglig ressursbruk og prioriteringer. I Head4More søker vi å forenkle det komplekse. Ved å se «hvert enkelt tre» i stedet for «bare skog», er det lettere å få oversikt og forstå hva som må gjøres. Det er kjernen i vår enkle, men effektive, Fit4Future-modell, som vi ofte bruker i våre strategiprosesser.

 

Vi tar alltid utgangspunkt i en erkjennelse av dagens situasjon. En GAP-analyse avdekker hvor vi står, i forhold til de mål og ambisjoner vi har. Dernest gjelder det å komme fram til de aller viktigste aktivitetene vi må gjøre. Sammen definerer vi steg for steg, slik at strategien blir forståelig, konkret og gjennomførbar. Den siste utfordringen er å få hele organisasjonen til å være med å dra i samme retning. Vi erfarer at det ofte er nyttig å jobbe med kulturbygging parallelt med strategiimplementeringen.

Vil du vite mer om Fit4Future? Ta kontakt med oss!

Hva er poenget med å løpe hvis du er på feil vei?

   Gammelt tysk orddtak

Forretningsutvikling

Hva sier egentlig dine viktigste kunder og samarbeidspartnere om din virksomhet? Er de strategiske samarbeidspartnere, eller bare kunder? Hvordan fortsatt være relevant for dine kunder inn i fremtiden?

 

Er dere opptatt av å gjøre tingene rett eller å gjøre de rette tingene? Gjennom å identifisere de viktigste strategiske driverne, sikrer vi at vi at det vi gjør i hverdagen faktisk bringer oss mot målet.

 

Å sette mål og utvikle en strategi for å nå det, er krevende men noe de fleste ledergrupper får til. En helt annen utfordring er å lykkes med å gjennomføre strategien. Hvordan skal vi klare å få hele organisasjonen med oss?

 

"Det er i virksomhetens nøkkelposisjoner at forskjellen mellom en middels og topp prestasjon er mest utslagsgivende"

Jan Petter Halvorsen

Profilbilde Jan Petter Halvorsen
Mørk dress, hvit skjorte og stripete slips

Våre artikler:

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.