Leif Feiring

Leif Feiring

Leif Feiring har bred erfaring fra ledelse av norske og internasjonale virksomheter. Det gir han en solid forståelse for de utfordringer ledere til enhver tid står ovenfor. Leif er utdannet fra IHM Business School, og har gjennom 20 år ervervet bred erfaring innen strategisk tenkning, personalledelse, rekruttering og coaching på tvers av bransjer og stillingsnivåer.

Leif har etablert og ledet flere executive search selskaper i Norge, inkludert etableringen av Badenoch + Clark i de fire nordiske land. Han satt i den europeiske ledergruppen i industriselskapet Constructor, der han hadde lederansvaret for Norge og Island.

Hovedfokuset til Leif er rekruttering av ledere på strategisk nivå, så vel som ledere i ulike spesialistroller. Med sin kompetanse og lange ledererfaring er han også en verdifull sparringspartner og coach for norske næringslivsledere.

Leif Feiring

Leif Feiring