Bjørn Brudevoll

Bjørn Brudevoll

Litt om Bjørn

Bjørn Brudevoll har bred nasjonal og internasjonal ledererfaring, og mer enn 13 års erfaring fra headhunting og management consulting i Mercuri Urval. Bjørn har høyere økonomi- og lederutdanning fra Handelsakademiet, Befalsskolen for Marinen, Sjøkrigsskolen KS1 og KS 2, Forsvarets Stabsskole og BI. Han har innehatt operative lederroller, som eksempelvis Skipssjef i Sjøforsvaret, og strategiske lederroller i Forsvarets toppledelse.

I Mercuri Urval har Bjørn innehatt sentrale direktørroller, med ansvar som spenner fra utvikling av selskapets konsulenttjenester, til koordinering av konsernets virksomhet på tvers av landegrensene, samt ansvar for nasjonale salgs- og markedsaktiviteter og styring av selskapets samlede klientportefølje. Bjørn holder jevnlig forelesninger og foredrag for bl.a. universiteter, høyskoler og større virksomheter. Han har også spesialisert seg på styrepraksis, gjennom dedikerte studier og forskning innen fagfeltet. Bjørn har utvidet bransjekompetanse innen Life Science, IT/Telecom og finans.

Bjørn er administrerende direktør i Head4More International og Head4More AS.

Bjørn Brudevoll

Bjørn Brudevoll