Annonsering vs. search

Rekruttering handler om å skape tilgang, tilvekst eller fornyelse i en organisasjon. Det handler om å få inn et nytt medlem i din bedrift, og for at dette skal være det rette nye medlemmet burde både kompetanse, motivasjon og personlige egenskaper stemme overens med selskapets.

Kvinne ved tankekart i gul genser som smiler til fotografen
Kvinne ved tankekart
Skrevet av Anna Reiersen

Rekruttering handler om å skape tilgang, tilvekst eller fornyelse i en organisasjon. Det handler om å få inn et nytt medlem i din bedrift, og for at dette skal være det rette nye medlemmet burde både kompetanse, motivasjon og personlige egenskaper stemme overens med selskapets. Konkurransen om de beste kandidatene er oftest tøff, og ved enhver rekrutteringsprosess vil nøkkelen ligge i å få et tilstrekkelig kandidattilfang.

 En rekrutteringsprosess kan gjerne skilles mellom en annonsert prosess og et direkte kandidatsøk/headhunting. En annonsert rekrutteringsprosess handler om å publisere en stillingsannonse i utvalgte digitale, og eventuelt trykte, medier for å tiltrekke oppmerksomhet fra aktuelle kandidater. Et direkte kandidatsøk handler om å identifisere mulige kandidater og ta direkte kontakt med enkeltpersoner som har en relevant bakgrunn – såkalt headhunting. I Head4More anbefaler vi oftest en kombinasjon, da dette har en direkte sammenheng med å få tilstrekkelig bredde i kandidattilfanget.

Fortrinnsvis vil vi sammen med oppdragsgiver foreta en analyse av virksomheten, rollen og hva som vil være kritisk for å lykkes fremover. Her bruker vi tid på å bli kjent med, og forstå din bedrifts kultur, strategi, kjernekompetanse og markedet det jobbes i. Basert på denne analysen utarbeides både en stillings – og kandidatprofil som vil legge grunnlaget for både seleksjon og søk av kandidater. Å skape oppmerksomhet og interesse blant aktuelle kandidater kan gjøres både ved en annonsert rekrutteringsprosess, og et direkte kandidatsøk.

Fordelen ved et direkte kandidatsøk er at det også vil være mulig å nå ut til relevante kandidater som ikke nødvendigvis er på aktiv jobbjakt, og dermed ikke ser jobbannonsen som blir lagt ut. En slik rekrutteringsprosess vil systematisk kartlegge markedet og identifisere relevante kandidater gjennom bruk av interne og eksterne databaser, samt aktive nettverk. Som kunde vil dette gi deg en garanti for at et tilstrekkelig kandidattilfang vil bli identifisert, og at de mest relevante kandidatene til stillingen vil bli funnet.

Kontakt oss!

Ta kontakt med oss for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet.