5 gode grunner til å bruke et rekrutteringsbyrå

Å rekruttere nye medarbeidere er en spennende prosess, både for bedriften det gjelder og kandidatene. Det kan være lett å glemme hvor stort det er å ansette en ny person – bedriften vil få en helt ny medarbeider, og kandidaten vil få en helt ny hverdag.

Landskap fra høyfjellet med to unge jenter  som sitter på huk
Landskap fra høyfjellet
Skrevet av Anna Reiersen

Å rekruttere nye medarbeidere er en spennende prosess, både for bedriften det gjelder og kandidatene. Det kan være lett å glemme hvor stort det er å ansette en ny person – bedriften vil få en helt ny medarbeider, og kandidaten vil få en helt ny hverdag. En rekrutteringsprosess er gjerne det første innblikket en kandidat får til en ny bedrift, og samtidig som det oftest kun er én som får jobben vil inntrykket gitt til alle kandidater bli assosiert med din bedrift i etterkant. I en rekrutteringsprosess er det mange fallgruver å gå i, og det å ansette feil person kan ofte resultere i et enda dyrere utgangspunkt. Det er dermed viktig med en god rekrutteringsprosess.

Konkurransen om de mest attraktive kandidatene er ofte tøff, og en rekrutteringsprosess stjeler gjerne av både verdifull tid og ressurser. Mange velger derfor å ansette et rekrutteringsbyrå til å hjelpe med prosessen, men hvorfor? 

  1. Kvalitet

Et rekrutteringsbyrå vil nå ut til flere aktuelle kandidater, både ved hjelp av tilrettelagte mediekanaler, samt et bredt nettverk og flere databaser innenfor feltet. Gjennom en omfattende seleksjonsprosess, inkludert search og intervjuer vil et rekrutteringsbyrå kunne kvalitetssikre prosessen uten å være redd for at personlige preferanser – eller med andre ord, den velkjente magefølelsen – vil stå i veien for rett ansettelse. Ved å bruke et rekrutteringsbyrå kan du være sikker på at best mulig kandidat vil bli levert på bakgrunn av en nøytral vurdering ut ifra en kvalitetssikret prosess.

  1. Tidsbesparing

En rekrutteringsprosess tar tid, det kommer man ikke utenom. Det tar tid å utarbeide kravspesifikasjoner og annonser, å selektere gjennom x antall CV´er og søknader, for ikke å snakke om intervjuene. Som regel vil en rekrutteringsprosess bestå av minst 2 runder med intervjuer, og i tillegg vil både forarbeid og etterarbeid tilkomme hvert intervju. Med et rekrutteringsbyrå vil de ta seg av dette, noe som tillater deg til å fokusere på kjernevirksomheten i din bedrift. 

  1. Metoder og erfaring

Det finnes flere måter å gjennomføre en rekrutteringsprosess på, oftest vil dette variere noe ut ifra hvilken type stilling man rekrutterer for. Er det en lederstilling? Krever stillingen spesifikk faglig bakgrunn? Basert på lang erfaring vil et rekrutteringsbyrå raskt kunne sette seg inn i din bedrifts behov. De vil tilrettelegge og skreddersy denne prosessen for deg og din bedrift, og bruke forskningsbaserte metoder for å identifisere den rette kandidaten for nettopp denne stillingen. Forskjellige intervjuteknikker, personlighet- og/eller evnetester samt caseoppgaver vil bli sett ut ifra hver enkelt stilling for å sikre en helhetlig og god rekrutteringsprosess som passer din organisasjons behov. 

  1. Kompetanse

På generelt grunnlag vil et rekrutteringsbyrå bli enige sammen med deg om hvilke spørsmål som skal være med på intervjuet, og en erfaren rekrutterer vil kunne plukke opp eventuelle oppfølgingsspørsmål underveis for å avklare om dette er en kandidat som vil passe inn hos din bedrift. De vil kunne gå råd basert på komplementaritet i personlighet og atferd for å finne rett person til rett plass hos dere.

  1. Grundig og profesjonell – fra start til slutt

Et rekrutteringsbyrå forstår viktigheten av å finne rett person til rett plass, men også viktigheten av å gjøre en grundig, kvalitetssikret og profesjonell rekrutteringsprosess. Ved å ansette et byrå til å gjøre jobben vil vi påse at jobben blir gjort på en ordentlig måte, både overfor deg og ditt selskap, og overfor kandidater. Kandidater kjenner ikke alltid like godt til selskapet de søker seg til, og de man møter underveis i prosessen vil gjenspeile hva de kan forvente. Byrået du ansetter vil representere selskapet på en profesjonell måte, påse at alle involverte blir håndtert på en riktig måte, at vi sammen får et godt samarbeid og at rett person havner på rett plass.

Kontakt oss!

La oss hjelpe deg finne din neste ansatte/kollega. Kontakt oss i dag for et møte om hvordan vi kan hjelpe deg å finne riktig person.